Archiv štítku: fundamentální analýza

analýza

Moje malá rychlá analýza

Jak jsem dospěl ke své analýze

Dlouhou dobu jsem neměl mnoho času, kvůli pracovnímu vytížení (pracuji jako programátor), avšak občasným investicím do akcií jsem se chtěl přesto věnovat. To byl jeden z důvodů, kvůli kterému jsem si vytvořil určitý systém, určený pro rychlé a jednoduché vyhodnocení finanční situace společnosti z jejích hospodářských výsledků.

K čemu je má analýza dobrá

Můj systém je velice jednoduchý a používám ho jako filtr, který mi řekne, zda se zajímat o nákup či prodej daných akcií. V první řadě si stáhnu aktuální výroční, pololetní či čtvrtletní zprávu, ve které mě zajímá jen několik málo údajů z rozvahy (bilance) a výsledovky (výkazu zisku a ztráty). Pak tyto údaje dosadím do jednoduchých vzorců, které mi řeknou, při jaké ceně bych měl uvažovat o nákupu či prodeji akcie.

Můj vzorec pro nákup má tvar: (1/2) x BVPS + 5 x EPS, tedy polovina účetní hodnoty připadající na jednu akcii + pětinásobek ročního zisku na jednu akcii. Pokud se akcie obchoduje za cenu nižší než vyšla z tohoto vzorce, tak zajásám a zvážím nákup této akcie.

Velice podobně vypadá můj vzorec pro prodej: (3/4) x BVPS + 10 x EPS. Pokud se akcie obchoduje za cenu blízkou nebo vyšší než vyšla z tohoto vzorce, tak zvažuji prodej.

Jak lze vidět, vzorce jsou skutečně velice jednoduché a jediné co k jejich aplikaci potřebuji znát je zisk na akcii a její účetní hodnota (účetní hodnota vlastního kapitálu na jednu akcii).

Postup mé rychlé analýzy v krocích

Zjištění údajů jako:

  1. aktuální účetní hodnoty vlastního kapitálu společnosti,
  2. čistého zisku společnosti za poslední rok
  3. celkového počtu vydaných akcií

Výpočty:

  1. účetní hodnota připadající na jednu akcii: BVPS = (aktuální účetní hodnota vlastního kapitálu společnosti) / (celkový počet vydaných akcií),
  2. čistý roční zisk na jednu akcii: EPS = (čistý zisk společnosti za poslední rok) / (celkový počet vydaných akcií)

Dosazení do vzorců a porovnání:

  1. Pokud se akcie obchoduje za cenu nižší než vyšla ze vzorce pro nákup, tak zvažuji nákup této akcie.
  2. Pokud se akcie obchoduje za cenu blízkou nebo vyšší než vyšla ze vzorce pro prodej, tak zvažuji prodej.

Určitě nejsem jediný, kdo používá něco takového, jako je tato rychlá analýza.

Jakou podobu má Vaše analýza?

Sdílet: