analýza

Uplatňování hodnotové investiční filozofie

Při aplikaci hodnotové filozofie v praxi je dobré umět vyfiltrovat ty akcie, které jsou z pohledu hodnotové filozofie zajímavé. V hodnotové filozofii jsou zajímavé především „levné akcie“, avšak zde pozor na výklad tohoto slovního spojení. Levnými akciemi se zde myslí takové akcie, jejichž cena na burze je nižší, než jejich skutečná (vnitřní) hodnota. Proces filtrace potenciálně zajímavých akcií z pohledu hodnotové filozofie je obvykle nazýván hodnotový screening akcií.

Hodnotový screening akcií

V hodnotovém screeningu jde především o nastavení takových kritérií pro filtraci, aby jím prošli pouze ty společnosti, které jsou levné – tedy mají vysokou vnitřní hodnotu vzhledem k jejich ceně na burze. Je celá řada kritérií které se dají sledovat. Já osobně preferuji především krieria jako: PE, PB, PS, DE a DY.

Mnou používaná kritéria

  • PE – z angl. price to earnings, neboli poměr ceny akcie k zisku na akcii. Čím je tento ukazatel menší, tím je akcie levnější.
  • PB – z angl. price to book value, neboli poměr ceny akcie k účetní hodnotě vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii. I zde platí, že čím je tento ukazatel menší, tím je akcie levnější.
  • PS – z angl. price to sales, neboli poměr ceny akcie k tržbám na akci. Opět zde platí, že čím je tento ukazatel menší, tím je akcie levnější.
  • DE – z angl. debt to equity, neboli poměr dluhu k vlastnímu kapitálu společnosti. Čím je tento ukazatel vyšší, tím vyšší je zadlužení společnosti.
  • DY – z angl. dividend yield, neboli dividendový výnos. Čím vyšší je dividenda vzhledem k ceně akcie, tím vyšší je dividendový výnos a tím obvykle lépe pro investora. To ovšem platí za předpokladu, že dividenda je vyplácena ze zisku společnosti a že není vyplácena např. na úkor zvyšování zadlužení společnosti.

Která kriteria u akcií sledujete Vy?

Sdílet:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *